مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
وی پی اس 256 مگابایت -
نوع پردازنده: Intel® Core™ i7-6700
هارد: 20GB
رم: 256 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
Self Manage
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM / virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 512 مگابایت -
نوع پردازنده: Intel® Core™ i7-6700
هارد: 30GB
رم: 512 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
Self Manage
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM / virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 768 مگابایت -
نوع پردازنده: Intel® Core™ i7-6700
هارد: 35GB
رم: 768 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
Self Manage
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM / virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 1024 مگابایت -
نوع پردازنده: Intel® Core™ i7-6700
هارد: 40GB
رم: 1024 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
Self Manage
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM / virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 1536 مگابایت -
نوع پردازنده: Intel® Core™ i7-6700
هارد: 45GB
رم: 1536 مگابایت DDR4
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
Self Manage
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM / virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 2048 مگابایت -
نوع پردازنده: Intel® Core™ i7-6700
هارد: 50GB
رم: 2048 مگابایت DDR4
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
Self Manage
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM / virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 3072 مگابایت -
نوع پردازنده: Intel® Core™ i7-6700
هارد: 75GB
رم: 3072 مگابایت DDR4
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
Self Manage
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM / virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 4096 مگابایت -
نوع پردازنده: Intel® Core™ i7-6700
هارد: 100GB
رم: 4096 مگابایت DDR4
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
Self Manage
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM / virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.159.94.253) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution