یافتن محصولات و سرویس ها

سامانه ارسال و دریافت SMS پلان یک
15,000 تومان به صورت یک بار

خط اختصاصی رایگان
تعرفه 10.5 تومان
استعلام لیست سیاه
وبسرویس
ارسال تکی
ارسال گروهی
ارسال از اکسل
ارسال زمانبندی شده
ارسال به رایتل
پیام تصویری
گزارشات تفکیک شده ارسال و دریافت
گزارش ارسال/تحویل
دفترچه تلفن
اطلاع رسانی توسط ایمیل
لیست سیاه
پاسخ خودکار
نظرسنجی
مسابقه
بانک ایرانسل
رابط کاربری ساده و بسیار کار آمد
ماژول whmcs
و...سامانه ارسال و دریافت SMS پلان دو
25,000 تومان به صورت یک بار

خط اختصاصی رایگان
تعرفه 10 تومان
استعلام لیست سیاه
وبسرویس
ارسال تکی
ارسال گروهی
ارسال از اکسل
ارسال زمانبندی شده
ارسال به رایتل
پیام تصویری
گزارشات تفکیک شده ارسال و دریافت
گزارش ارسال/تحویل
دفترچه تلفن
اطلاع رسانی توسط ایمیل
لیست سیاه
پاسخ خودکار
نظرسنجی
مسابقه
بانک ایرانسل
رابط کاربری ساده و بسیار کار آمد
ماژول whmcs
و...سامانه نمایندگی ارسال و دریافت SMS
50,000 تومان به صورت یک بار
9.8 تومان