سرور مجازی آلمان با هارد SSD

با 30 روز تضمین بازگشت وجه ، اشتباه نخواهید کرد !

وی پی اس 256 مگابایت

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل آنی

 • Intel XEON D-1540
  نوع پردازنده
 • 10GB-SSD هارد
 • 256 مگابایت رم
 • لینوکس سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
وی پی اس 512 مگابایت

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل آنی

 • Intel XEON D-1540
  نوع پردازنده
 • 15GB-SSD هارد
 • 512 مگابایت رم
 • لینوکس سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
وی پی اس 768 مگابایت

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل آنی

 • Intel XEON D-1540
  نوع پردازنده
 • 17GB-SSD هارد
 • 768 مگابایت رم
 • لینوکس سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
وی پی اس 1024 مگابایت

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل آنی

 • Intel XEON D-1540
  نوع پردازنده
 • 20GB-SSD هارد
 • 1024 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
وی پی اس 1536 مگابایت

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل آنی

 • Intel XEON D-1540
  نوع پردازنده
 • 25GB-SSD هارد
 • 1536 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
وی پی اس 2048 مگابایت

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل آنی

 • Intel XEON D-1540
  نوع پردازنده
 • 30GB-SSD هارد
 • 2048 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
وی پی اس 3072 مگابایت

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل آنی

 • Intel XEON D-1540
  نوع پردازنده
 • 40GB-SSD هارد
 • 3072 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
وی پی اس 4096 مگابایت

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل آنی

 • Intel XEON D-1540
  نوع پردازنده
 • 50GB-SSD هارد
 • 4096 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز