اخبار

کاهش قیمت سرویس‌ها

  • 23ام اردیبهشت 1402

سلام و درود

با عرض خوشنودی به استحضار می‌رسانیم تعرفه سرورهای خارج از کشور مورخ 1402/02/23 به‌دلیل افت قیمت ارز در بازار آزاد، کاهش یافت.

ادامه مطلب

کاهش قیمت سرویس‌ها

  • 13ام اردیبهشت 1402

سلام و درود

با عرض خوشنودی به استحضار می‌رسانیم تعرفه سرورهای خارج از کشور مورخ 1402/02/13 به‌دلیل افت قیمت ارز در بازار آزاد، کاهش یافت.

ادامه مطلب

افزایش قیمت سرویس‌ها

  • 11ام اردیبهشت 1402

سلام و درود

با عرض تاسف به استحضار می‌رسانیم تعرفه سرورهای خارج از کشور مورخ 1402/02/11 به‌دلیل رشد سعودی قیمت ارز در بازار آزاد، افزایش یافت.

ادامه مطلب

افزایش قیمت سرویس‌ها

  • 9ام اردیبهشت 1402

سلام و درود

با عرض تاسف به استحضار می‌رسانیم تعرفه سرورهای خارج از کشور مورخ 1402/02/09 به‌دلیل رشد سعودی قیمت ارز در بازار آزاد، افزایش یافت.

ادامه مطلب